Narzędzia do testowania


#120857

Narzędzia do testowania PV 788 B, PV 1236, PV 1405

Urządzenia pomiarowo / testujące są oferowane przez Firmę AUMA do zakupu.

Urządzenie serwisowe PV 788 B oferowane przez AUMA to urządzenie, które umożliwia proste wykonanie wszystkich kontroli napędów ustawczych podłączonych do trójfazowego źródła zasilania bez wbudowanego sterownika.
Jednostka serwisowa PV 788 B

 

Za pomocą ruchomego stanowiska badawczego PV 1236 można sprawdzić pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz skalibrować napędy ruchu obrotowego AUMA typoszeregu SA oraz napędy ruchu niepełnoobrotowego typoszeregu SG.

Przenośne stanowisko badawcze PV 1236

 

Stanowisko kontrolne, które jest na wyposażeniu każdej z fabryk AUMA. Urządzenie PV 1405 pozwala także na sprawdzenie napędów elektrycznych innych niż AUMA.

Stanowisko kontrolne PV 1405

 Stanowisko kontrolne PV 1405

  • Visit Auma on
  •  
  • top