Nota prawna


#119267

AUMA w Polsce

1. WSTĘP
Serwis internetowy (strona) AUMA Polska został stworzony w celu dostarczenia użytkownikom Internetowym - informacji na temat produktów , historii, nowości i oddziałów firmy AUMA Polska. Na stronie zamieszczono również inne informacje o działalności firmy AUMA. Za pośrednictwem tej strony istnieje możliwość skonfigurowania wersji wyposażenia i wielkości odpowiednich napędów elektrycznych AUMA. Strona Internetowa AUMA ulega ciągłym modyfikacjom i dlatego też prosimy o uważne przeczytanie poniższych uwag.

2. BRAK ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH POMIĘDZY STRONAMI
Serwis internetowy AUMA POLSKA pozwala na skonfigurowanie odpowiedniej wersji napędu elektrycznego. Powyższe nie jest jednak równoznaczne ze zobowiązaniami handlowymi i nie może powodować żadnych wzajemnych zobowiązań między użytkownikiem a AUMA POLSKA.

3. POTWIERDZENIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE
Serwis internetowy zawiera dane techniczne, opcje wyposażenia, arkusze ofert i zamówień oraz broszury informacyjne i katalogi niezbędne do zapoznania się z ofertą firmy AUMA.

4. POTWIERDZANIE CEN
Po wyborze urządzenia wraz z jego wyposażeniem ofertę cenową przygotowuje firma AUMA POLSKA - podawane w ofertach ceny są cenami netto (chyba że wskazano inaczej). Do dyspozycji klientów pozostawiamy oddziały regionalne które także dostarczą wszelkich aktualnych danych oraz służą pomocą w precyzyjnym określeniu warunków zakupu.

5. DANE EKSPLOATACYJNE ORAZ MATERIAŁY GRAFICZNE
Dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne dotyczące napędów AUMA mają charakter orientacyjny.

6. KOLORYSTYKA
W związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi i monitorami kolorystyka urządzeń na stronie internetowej może różnić się od rzeczywistej.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe pozyskane poprzez serwisy internetowe AUMA w przypadku uzyskania przez AUMA zgody na ich przetwarzanie, zostaną umieszczone w bazie danych firmy AUMA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Komuny Paryskiej 1 d, będą udostępniane oddziałom regionalnym firmy AUMA, oraz firmom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i rzecz firmy AUMA. Dane mogą być przetwarzane w kraju i za granicą w celach marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą w/w podmiotów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. Z 2002 r., Nr 101 poz. 926 – z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 18lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204). Zapewniamy Państwu prawo wnoszenia poprawek do Państwa danych osobowych.

8. PRAWA AUTORSKIE - COPYRIGHTC
CCopyright AUMA Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe oraz ich ułożenie w serwisie internetowym
 www.auma.com.(pl) są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną AUMA. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez zgody AUMA POLSKA Sp. z o.o. są zabronione. Niektóre elementy graficzne serwisu internetowego AUMA są własnością podmiotów trzecich i są chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów. Jakiekolwiek zastosowanie marki i logo AUMA, bez pisemnej zgody AUMA Polska Sp. z o.o. lub zainteresowanych osób trzecich stanowi wykroczenie prawne, które będzie ścigane w ramach obowiązującego prawa

Niniejszy serwis internetowy jest własnością AUMA Polska Sp. z o.o.

  • Visit Auma on
  •  
  • top