Branże


#142423

Energetyka 

Lösungen für Kraftwerke

 • Elektrownie konwencjonalne (węgiel, gaz)
 • Elektrociepłownie
 • Elektrownie wodne
 • Elektrownie geotermalne
 • Elektrownie solarne
 • Elektrownie biogazowe

Woda

Lösungen für Wasserbehandlung

 • Oczyszczalnie ścieków
 • Stacje uzdatniania wody
 • Dystrybucja wody pitnej
 • Odsalanie wody morskiej
 
Nafta i Gaz

Lösungen für Öl und Gas

 • Platformy wiertnicze
 • Rafinerie
 • Dystrybucja
 • Magazynowanie gazu
 • Bazy paliw
Niestandardowe rozwiązania

Industrie und Sonderlösungen

 • Klimatyzacja i wentylacja
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
 • Przemysł stoczniowy
 • Hutnictwo
 • Przemysł papierniczy
 • Cementownie
 • Górnictwo
 • Visit Auma on
 •  
 • top