Kemianteollisuus


#82638

Porvoon jalostamo
Lähde: Neste Oil, kuva Ove Tommola
  
Öljysäiliöalue, Tallinna
Lähde: AUMA
  
Öljysäiliöalue, Tallinna
Lähde: AUMA

  • Kemikaaliteollisuus
  • Petrokemian teollisuus
  • Lääketeollisuus