Lineární servopohony


#38715

Víceotáčkové servopohony kombinované s lineární jednotkou SA ... /LE

Víceotáčkové servopohony kombinované s lineární jednotkou SA ... /LE

Osová síla od 4 kN do 217 kN
Zdvih do 500 mm
Rychlost od 20 mm/min do 360 mm/min

  

 

 


    Tel. +420 326 396 993
    E-mail  auma-s@auma.cz