Firma


#38784

AUMA-Servopohony spol. s r.o.

Voda nebo ropa, pára nebo plyn – nic nezůstane dlouho na jednom místě. Pohyb a tok jsou hlavními silami jakéhokoliv systému nebo závodu, ať malého či velkého.

Elektrické servopohony ovládající armatury, ať již hradla, kulové kohouty a klapky určují rytmus průtoku. Dohromady tvoří řídicí systémy a reagují na řídicí signály. Servopohony jsou ovládány z řídícího centra, např. pultu dohledu, nebo se spoléhají na vlastní inteligentní elektroniku.

A kde je průtok, tam je AUMA.

Armatury a servopohony – idea se mění v produkt.

Naše firma má na světě 2000 pracovníků v konstrukci, výrobě, prodeji a servisu, kteří zajišťují, že naše servopohony, řídící jednotky a převodovky pracují spolehlivě, jsou robustní a bezpečné.


    Tel. +420 326 396 993
    E-mail  auma-s@auma.cz