Firemní politika AUMA Servopohony spol. s r.o.


#152962

Naše vize

Základním mottem naší společnosti, v souladu s kontextem a našim strategickým zaměřením, je poskytování kvalifikované podpory zákazníkům při dodávkách výrobků skupiny AUMA. Svými výsledky chceme přispět k celosvětovému úspěchu naší mateřské společnosti AUMA Riester GmbH & Co. KG.. Podnikatelské prostředí vnímáme jako celek se všemi zainteresovanými stranami a snažíme se pochopit všechny interní i externí aspekty kontextu, které souvisí se strategií společnosti. Odpovědnost za pohotovou reakci na všechny relevantní změny, tak jako i za neustálé vyhledávání nových výzev a příležitostí mají všichni naši vedoucí pracovníci. Identifikované požadavky na náš integrovaný systém řízení průběžně zapracováváme do interních procesů společnosti, tak aby byly co nejefektivnější. Kvalitu výrobků a našich služeb zajišťujeme procesním a systémovým řízením našich aktivit ve všech oblastech našeho konání. Naším cílem je trvale chápat okamžité požadavky trhu, správně na ně reagovat a tím dlouhodobě vytvářet nové hodnoty pro naše zaměstnance a majitele.

Naše kvalifikace a praktické schopnosti

Jsme odborníky v oblasti technické specifikace elektrických servopohonů, jejich řízení a převodovek včetně uvádění do provozu a servisní činnosti.

Náš vztah k zákazníkům

Dodáváme vysoce kvalitní výrobky, přesně dle dohodnutých specifikací, cen, místa dodání a termínů. Soustředíme se na neustálé zlepšování procesů. Reagujeme na nové podněty od našich zákazníků. Naším cílem je všestranně spokojený věrný zákazník.

Náš vztah k zaměstnancům

Naši zaměstnanci jsou naší největší firemní hodnotou, a proto jim právem přísluší maximální péče v podobě motivujícího, přátelského a bezpečného pracovního prostředí. Trvale zlepšujeme systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v souladu s legislativními předpisy. Našim zaměstnancům se dostává plné podpory v dalším vzdělávání a profesním růstu.

Náš vztah k životnímu prostředí

Veškeré naše činnosti provádíme v souladu s platnou legislativou životního prostředí, tak abychom minimálně ovlivňovali životní prostředí a předcházeli možnosti vzniku havárie. Snažíme se omezovat produkci odpadů, a to zejména důsledným tříděním. Naše dodavatele si vybíráme s důrazem na dodržování norem týkajících se životního prostředí. Našim cílem je systematicky sledovat a zlepšovat náš vztah k životnímu prostředí.

Společenská zodpovědnost

Plně si uvědomujeme naši odpovědnost vůči svému okolí a respektujeme platnou legislativu státu. Vedeme otevřený dialog s našimi zaměstnanci, obchodními partnery, zákazníky, dodavateli a s veřejností. Přitom otevřeně komunikujeme a spolupracujeme se státními orgány, sdruženími a ostatními zainteresovanými stranami.

ve Staré Boleslavi 14.3.2018

Ing. Jiří Koděra
jednatel společnosti


    Tel. +420 326 396 993
    E-mail  auma-s@auma.cz