Het concern


#33235

De wereld is volop in beweging. Overal worden vloeistoffen en gassen door middel van leidingen van de ene plaats naar de andere gebracht. De beweging van deze vloeistoffen en gassen kan uiteraard niet aan toeval worden overgelaten. Op veel plaatsen zijn dan ook maatregelen genomen om de aan- en afvoer van deze vloeistoffen en gassen in goede banen te leiden. Elektrische aandrijvingen spelen daarin een belangrijke rol.

Elektrische aandrijvingen - voor het bedienen van schuifafsluiters, plaatafsluiters, vlinderkleppen en kogelkranen - worden wereldwijd toegepast bij de waterindustrie, zuiveringsinstallaties, stuwen, industriële installaties, energiecentrales, chemische en petrochemische fabrieken. Elektrische aandrijvingen worden geïntegreerd in een hoger gelegen besturingssysteem en reageren op de stuursignalen vanuit dat besturingssyteem.

Waar beweging is, is AUMA.

Aandrijvingen voor afsluiters en machines - een idee, een product, realiteit!

Wereldwijd zijn 2.400 medewerkers werkzaam in R&D, productie, verkoop en service om zeker te stellen dat onze aandrijvingen, besturingen, worm- en tandwielkasten bedrijfszeker en robuust zijn en veilig functioneren.

 

    Tel.+31 71 581 40 40
    E-mail  office@auma.nl